Απάντηση στο άρθρο του Πάνου Μητρονίκα «Μια σταγόνα λογική και δυο σταγόνες ιστορία για το Ισλάμ»

Ο Πάνος Μητρονίκας επιχειρεί να ασκήσει κριτική κατά του Ισλάμ στο άρθρο του με τίτλο «Μια σταγόνα λογική και δυο σταγόνες ιστορία για το Ισλάμ» όμως τα προβλήματα που δημιουργούνται στην προσπάθεια αυτή είναι αρκετά. Μερικά από αυτά είναι:

  • Ορισμός της μετριοπάθειας
  • Έλλειψη γνώσης του αντικείμενου
  • Η μεθοδολογία τήρησης του Ισλάμ: μεταξύ των τρομοκρατών και του Ορθόδοξου Ισλάμ
  • Άγνοια του Μητρονίκα για το πώς ορίζεται κάτι ως Ισλαμική πρακτική και τι όχι

Αυτές οι τέσσερις αστοχίες του αρθρογράφου θα αναλυθούν στις επόμενες γραμμές.

Ορισμός της μετριοπάθειας

Η Μητρονικάς στο άρθρο του παραπαίει σε ένα λογικό σφάλμα. Ορίζει το μετριοπαθές Ισλάμ σύμφωνα με την δυτική αντίληψη και την προσωπική του κατανόηση. Μετριοπάθεια γιαυτον είναι γενικά το μη Ισλαμικό. Γενικά το αντίθετο του Ισλάμ. Ο επικριτής, πιο σωστά ο πολέμιος της Ισλαμικής πίστης,  έπρεπε πρώτα να δώσει συγκεκριμένους ορισμούς για την μετριοπάθεια και τον εξτρεμισμό και έπειτα να έμπαινε στην διαδικασία να έγγραφε την κριτική του. Πως ορίζεται λοιπόν η μετριοπάθεια και ο εξτρεμισμός στο Ισλάμ;

Μετριοπάθεια και εξτρεμισμός ορίζονται με βάση την μεθοδολογία και την διδασκαλία του Προφήτη Μουχάμαντ صلى الله عليه وسلم . Με άλλα λόγια μετριοπάθεια είναι αυτό που δίδαξε, έπραξε και ενέκρινε ο Προφήτης ενώ εξτρεμισμός είναι αυτό που δεν δίδαξε, δεν έπραξε και δεν ενέκρινε. Ο Ύψιστος λέει:

«Και ότι σας δίνει ο Απόστολος να το δέχεστε και ότι σας απαγορεύει να απομακρύνεστε» {Κοράνι 59:9}

Επίσης:

«Αν τον υπακούσετε θα καθοδηγηθείτε στον ίσιο δρόμο» (24.54)

Και ο Απόστολος صلى الله عليه وسلم είπε: «Όποιου η πράξη δεν είναι σύμφωνη με την υπόθεση μας (νόμο, τρόπο, μέθοδος) θα απορριφτεί» {Μούσλιμ, 1343}

Σε άλλη ρήση διαβάζουμε: «Ο καλύτερος λόγος είναι το βιβλίο του Αλλάχ και η καλύτερη καθοδήγηση είναι η καθοδήγηση του Μουχάμαντ. Τα χειρότερα πράγματα είναι αυτά που επινοούνται/καινοτομίες (αίρεση) και κάθε καινοτομία οδηγεί στην πλάνη» {Μούσλιμ, 867}

Η Ισλαμική μετριοπάθεια λοιπόν δεν ορίζεται με βάση το τι νομίζουμε εμείς ως μετριοπάθεια αλλά ορίζεται με βάση τις εντολές του Υψίστου και τις διδασκαλίες του Προφήτη του. Το ίδιο ακριβώς αφορά και τον εξτρεμισμό. Ο Προφήτης صلى الله عليه وسلم είπε: «Αυτοί που υπερβάλουν με εξτρεμισμό είναι καταδικασμένοι να καταστραφούν» {Μούσλιμ, 2670}

Ορισμένοι από τους πρώτους Μουσουλμάνους, της εποχής του Αποστόλου μας, όταν συγκεντρώθηκαν μεταξύ τους, συζητώντας, ένας είπε από αυτούς «εγώ θα προσεύχομαι και δεν πρόκειται να κοιμηθώ» ένας άλλος είπε «εγώ θα νηστεύω συνεχόμενα και δεν θα την σταματήσω την νηστεία» ένας άλλος είπε «εγώ δεν πρόκειται να παντρευτώ (για λόγους αφοσίωσης)». Μόλις ο Προφήτης صلى الله عليه وسلم πληροφορήθηκε την συζήτηση αυτή είπε «Τι συμβαίνει με αυτά τα άτομα που λένε αυτά τα λόγια (που σκέπτονται έτσι) εγώ νηστεύω και διακόπτω την νηστεία μου, προσεύχομαι και επίσης κοιμάμαι, και παντρεύομαι. Όποιος λοιπόν απεχθάνεται την Σούννα μου δεν είναι από εμένα (οπαδός μου)» {Μπουχάρι 6101}

Ο Προφήτης μας λοιπόν είναι πάνω στο δρόμο της μετριοπάθειας ενώ τα άτομα αυτά, για παράδειγμα, ήταν στο δρόμο του εξτρεμισμού (και βεβαίως διορθωθήκαν).

Να τονίσουμε κάτι σημαντικό σε αυτό το σημείο. Εξτρεμισμός δεν είναι μόνο η υπερβολή και να ξεπερνάς τα όρια του Υψίστου και της Σούννα του Προφήτη με το να προσθέτεις, εξτρεμιστής είναι επίσης και αυτός που αφαιρει (δεν τηρεί) τις Ισλαμικές υποχρεώσεις έτσι όπως ορίζονται από το Κοράνι και την Σούννα.

Όταν για παράδειγμα αρνείσαι το Χιτζαάμπ (Μαντίλα) στο όνομα της μετριοπάθειας τότε μάθε ότι αυτό δεν είναι «Ισλαμική μετριοπάθεια» αλλά εξτρεμισμός (προς την αντίθετη μεριά) ως προς τις Ισλαμικές υποχρεώσεις. Πολλά παραδείγματα μπορούμε να δώσουμε για αυτήν την κατηγορία του εξτρεμισμού. Αρκεί, προ το παρόν, να πούμε ότι εξτρεμισμός είναι επίσης οτιδήποτε αφαιρείς (δεν τηρείς) από τις Ισλαμικές υποχρεώσεις.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η μετριοπάθεια είναι αυτές καθαυτές οι εντολές του Αλλάχ και η μεθοδολογία του Προφήτη μας (Σούννα) με την κατανόηση των μαθητών του και των πρώτων ενάρετων οπαδών του (Σάλαφ). Ισλαμική μετριοπάθεια ΔΕΝ είναι αυτά που μας λένε οι πολέμιοι και οι αιρετικοί περί «μετριοπαθούς Ισλάμ» διότι το Ισλάμ στην φύση του και από τις πηγές του είναι μετριοπαθές. Και εξτρεμισμός είναι αυτό που στέκεται ως κάτι πέρα από τις εντολές του Αλλάχ και την μεθοδολογία του Προφήτη μας (ως υπερβολή και προσθήκη) καθώς επίσης είναι και αυτό που αφαιρείς (δεν τηρείς) από τις Ισλαμικές υποχρεώσεις.

Δίνοντας τον ορισμό της μετριοπάθειας και του εξτρεμισμού από τις πηγές του Ισλάμ, είναι εύκολο πλέον για τον καθένα μας να δει το προβληματικό σκεπτικό του Μητρονίκα. Ο αρθρογράφος δεν παρέθεσε την παραμικρή πηγή από τα ορθόδοξα κιτάπια του Ισλάμ προτιμώντας να περιοριστεί στην υποκειμενική αντίληψη του περί μετριοπάθειας. Η θέση του Μητρονίκα, ότι «το «μετριοπαθές Ισλάμ» δεν βρίσκεται ούτε στα Τζαμιά, ούτε στην Μέκκα. Δεν το βρίσκει κανείς ούτε στο Κοράνι, τα Χαντίθ, και τα υπόλοιπα ιερά ή θεολογικά Ισλαμικά κείμενα» αναιρείται ξεκάθαρα σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Και τον εξτρεμισμό βλέπουμε, ο όποιος καταδικάζεται και την μετριοπάθεια βλέπουμε, η οποία ορίζεται σύμφωνα με την προφητική εντολή, όχι σύμφωνα με την υποκειμενική αντίληψη, τα θέλω και τις επιθυμίες μας.

Μηδενική παραπομπή σε πηγές – Έλλειψη γνώσης του αντικείμενου

Είδαμε πως ο Μητρονίκας, σαν καλός και πιστός προπαγανδιστής κατά του Ισλάμ, επιχειρηματολογεί με βάση τις ρευστές του αντιλήψεις. Το πρόβλημα όμως μεγαλώνει όταν σε όλο του το άρθρο απουσιάζει η Ορθόδοξη Ισλαμική βιβλιογραφία ως προς την τεκμηρίωση των λεγομένων του. Για την ακρίβεια ο Μητρονίκας παρουσιάζει με το ζόρι μόνο δυο κορανικά εδάφια εκτός συμφραζομένων και με παραπλανητικό τρόπο. Ο αρθρογράφος φαίνεται ότι περιμένει από τον αναγνώστη να τον θεωρήσει αυθεντία για τις θέσεις του περί Ισλάμ. Ότι τα 2 χρόνια «έρευνας», όπως ισχυρίζεται, τον κάνουν ειδικό. Ο αρθρογράφος όμως, όπως αποδεικνύεται, δεν είναι θεολόγος του Ισλάμ ούτε έχει την στοιχειώδη Ισλαμική παιδεία. Μια σύντομη διαδικτυακή έρευνα στα άρθρα του Μητρονίκα αποκαλύπτει ότι οι «γνώσεις» του περί Ισλάμ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα συνονθύλευμα Ισλαμοφοβικών απόψεων από συγκεκριμένες γεωπολιτικές δεξαμενές σκέψεις που στόχο έχουν να δαιμονοποιήσουν το Ισλάμ, τους Μουσουλμάνους και την Μ. Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ. Και αυτό είναι το πρόβλημα πολλές φορές, ο κάθε άσχετος καταπιάνεται με θέματα που δεν γνωρίζει με αποτέλεσμα να παραπλανά τον εαυτό του και ακόμα και χειρότερα τους γύρω του.

Η μεθοδολογία τήρησης του Ισλάμ: μεταξύ των τρομοκρατών και του Ορθόδοξου Ισλάμ

Το άρθρο του αδαή επικριτή περιβάλλεται από τον εξής προβληματικό συλλογισμό: «Ο Προφήτης πολεμούσε και καλούσε στο Τζιχάντ, οι σημερινοί Μουσουλμάνοι τρομοκράτες καλούν και πολεμούν εις το όνομα του Τζιχάντ και του Ισλάμ, άρα το Ισλάμ των τρομοκρατών είναι όμοιο με το Ισλάμ του Προφήτη» (δικιά μου παράφραση). Τέτοιου είδους παρομοιώσεις παρουσιάζονται συχνά από μεριά των πολέμιων για όλες σχεδόν τις Ισλαμικές έννοιες (κυρίως νομολογικές). Σκοπός βέβαια είναι να στοχοποιηθεί το Ισλάμ και να εννοηθεί ότι τρομοκρατία και Ισλάμ σχετίζονται η τουλάχιστον συνδέονται κατά κάποιον τρόπο.

Σε αυτήν την προβληματική σύγκριση έχω απαντήσει ουκ ολίγες φορές. Έχουμε αναδείξει την αιρετική μεθοδολογία των τρομοκρατών αιρετικών και την χαοτική απόσταση που τους χωρίζει με την Ισλαμική Ορθόδοξη μεθοδολογία τήρησης του Ισλάμ. Παράδειγμα το Τζιχάντ. Το Τζιχάντ είναι η τιμή μας, η αγάπη μας και αναπόσπαστο κομμάτι της πίστης μας. Κανείς Μουσουλμάνος δεν το αρνείται. Αυτό που αρνούμαστε και καταδικάζουμε σαν Μουσουλμάνοι είναι η τρομοκρατική μεθοδολογία και η φονική έκφραση. Άλλο το Τζιχάντ των αιρετικών τρομοκρατών (των Χαριτζιτών πιο σωστά) και άλλο το Τζιχάντ της Ισλαμικής Ορθοδοξίας των πρώτων Μουσουλμάνων. Ποια είναι η κατανόηση και η μεθοδολογία τήρησης του Τζιχάντ των τρομοκρατών και ποια της Ισλαμικής Ορθοδοξίας; Το ερώτημα αυτό το απαντώ σε μια συγκεκριμένη διάλεξη με τίτλο «Το Τζιχάντ στο Ορθόδοξο Ισλάμ και το ψευτο Τζιχάντ των τρομοκρατών και εξτρεμιστών».  

Ένας αντικειμενικός μελετητής της ιστορίας εύκολα αντιλαμβάνεται τις αυθαίρετες και τις ανυπόστατες δηλώσεις του Μητρονίκα. Δε χρειάζεται καν να είσαι ιστορικός για να καταλάβεις τις χοντροκομμένες παρομοιώσεις που στόχο έχουν να φοβίσουν και να παραπλανήσουν. Συνεπως ο ορθός τίτλος του άρθρου του έπρεπε να ήταν «μια σταγόνα παραπληροφόρησης και δυο σταγόνες αδαημοσύνης για το Ισλάμ» 

*Δείτε επίσης

Πως ορίζεται κάτι ως Ισλάμ η μη Ισλαμικό; (IslamForGreeks.org)

Άχμαντ Ελντίν

Στο AhmadEldin.blog θεωρώ ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζεται, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υιοθετώ τις απόψεις αυτές. Το κάθε σχόλιο εκφράζει τον σχολιαστή και μόνο. Παρακαλώ πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Σχόλια με ύβρεις, ειρωνείες, προκλήσεις, χλευασμούς, θα διαγράφονται αυτόματα

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: